Når er visdomstennene ferdig utvokst?

Visdomstenner er de tennene som har størst variasjon med tanke på størrelse, lokasjon og når de kommer frem. De vokser vanligvis ut mellom 17-21 års alder.