Hvordan får jeg refusjon for behandlingen min?

Det er totalt 15 tilfeller som dekkes av Helfo. Tannlegen eller tannpleieren din sjekker for deg om du kommer inn under noen av innslagspunktene som gir stønad til tannbehandling. Om du vil undersøke dette selv eller tror du kommer inn under noen av innslagspunktene sjekk helfo her:

https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/overordnet-regelverk/regelverk-for-tannlege#tilstand-1-sjelden-medisinsk-tilstand-smt (https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/overordnet-regelverk/regelverk-for-tannlege#tilstand-1-sjelden-medisinsk-tilstand-smt)