Hvordan er behandlingen med ClearCorrect fra start til slutt?

Vi starter med å gjøre en undersøkelse av tenner og tannkjøtt for å utelukke eventuell sykdom. Røntgen av tennene tas for å se at det er fine og friske forhold. Dersom det identifiseres karies eller andre behandlingsbehov, må disse behandles før oppstart av aligner-behandling. Tannlegen vurderer tennenes stilling og kjeveben for å se om skinnebehandling er et alternativ for deg. Hvis alt ligger til rette for behandling vil tannlegen scanne og ta foto av tennene, planlegge behandlingsforløpet og deretter sende dette til ClearCorrect for videre planlegging. Etter ca en uke får du en video som viser hvordan tennene vil kunne se ut etter endt behandling. Her får man også vite hvor mange skinner som må til for å få ønsket resultat, og dermed også estimert behandlingstid.

Når tannlegen og du er enig om behandlingsforløp setter vi opp en time for å starte behandlingen. I første time vil tannlegen gi god veiledning og instruksjon for bruk av skinnene. Deretter planlegger vi neste kontroll som vil være ca tre uker fra første besøk. Underveis er det vanlig å komme på kontroll hver 4 til 6 uke, avhengig av hva som skal skje underveis. Dette avtales ved hvert besøk.

Blid er en ny og moderne tannhelsekjede på Grünerløkka og Majorstua i Oslo. Vi fokuserer på å skape gode og trygge pasientopplevelser. Blid er åpent alle dager, har godt kvalifisere tannleger og tannpleiere og har faste og fornuftige priser. Blid er tannhelse på en ny måte. Velkommen!

© Blid AS 2021

  • Behandlinger
  • Om oss
  • Karriere
  • Spørsmål og svar
  • Fagartikler
  • Personvern
  • Tanntips