Hva er tannkjøttsykdom?

Tannkjøttsykdom deles inn i to hovedgrupper; enkel tannkjøttsykdom og kronisk tannkjøttsykdom. Den første heter gingivitt og kategoriseres ved at tannkjøttet er rødt, hovent og blødende. Betennelsen i tannkjøttet kan gå over ved bedring i hygiene, eller gå over til kronisk betennelse ved dårlig hygiene over lengre tid. Den andre heter kronisk marginal periodontitt og kategoriseres ved de samme trekkene, i tillegg til forandringer i tannstillingen, løse tenner og tap av kjeveben. Denne sykdommen er mer alvorlig og krever tett oppfølging. Les mer og gingivitt og periodontitt her