Periodontitt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi gir deg tips og råd om priodontitt og forklarer deg mer om behandlingen.

Hva er periodontitt?

Periodontitt er en kronisk sykdom som går utover tannkjøttet og festeapparatet (kjevebenet og ligamentene som holder tennene på plass). Betennelsen starter gjerne først som en gingivitt (betennelse av tannkjøttet) som står over lengre tid. Den kroniske betennelsen medfører tap av kjeveben og i verste fall kan man oppleve løse tenner og tanntap.

Mange pasienter lurer på forskjellen på gingivitt og periodontitt. Begge er betennelser i tannkjøttet, men der gingivitt er forbipasserende er periodontitt en kronisk tannkjøttsykdom som krever behandling over tid for å holdes i sjakk.

Gingivitt

Gingivitt er betennelse i tannkjøttet som primært kommer av dårlig renhold. Hvis plakk (bakteriebelegg) og tannsten ligger på tannoverflaten over lengre tid vil det irritere tannkjøttet og gjøre det betent. Dette vises i form av et blødende, hovent og rødt tannkjøtt. Denne sykdommen forekommer hos de aller fleste, og kan lett gå over ved gode renholdsrutiner.

Typiske tegn på periodontitt

Betennelse i tannkjøttet

Hvis du har en betennelse i tannkjøttet over en lengre periode vil det etterhvert går over til å bli betennelse i festeapparatet (kjevebenet og ligamentene). Ved tap av kjeveben vil det dannes tannkjøttlommer. I lommene kan det dannes tannstein og betennelsen vil vedvare dersom denne ikke fjernes. Lommene kan bli opptil 10-12 mm dype og det er da svært vanskelig å holde det rent. Man må derfor gå til tannpleier eller tannlege for behandling og rens av lommene, ofte gjennom flere besøk.


Kontrollere sykdommen

Kjevebein vokser ikke tilbake når det først er borte, og tilstanden krever regelmessig oppfølging og kontroll. Der vil vi hjelpe deg med å holde sykdommen under kontroll, og ved god veiledning i tannhelse viser vi deg ulike hjelpemidler for å holde det rent i munnen. Målet for behandlingen er å forhindre at sykdommen blir verre, slik at tap av tenner unngås. Sykdommen opptrer i forskjellig alvorlighetsgrad og kan variere fra å ha en langsom til rask utvikling.

Risikofaktorer for periodontitt

Løsningen og behandling

Dersom du har flere av symptomene på tannkjøttbetennelse som er beskrevet over er det lurt å komme i gang med behandling så tidlig som mulig. Studier viser at jo raskere du kommer i gang med behandling desto bedre prognose har du for å unngå å miste tenner. Tennenes feste vil ikke kunne vokse tilbake, men ved jevnlige kontroller, tannstensrens og dedikasjon på hjemmefronten vil man kunne stoppe utviklingen av festetapet. Sykdommen har flere ulike stadier, vi undersøker og informerer deg om hvilken grad av tannkjøttbetennelse du har og lager en behandlingsplan derette.

Behandlingsmetoder

Tannrens: Behandlingen går primært ut på rense tannstein og bakterierer fra tannoverflatet og under tannkjøttet. Dette fjernes ved hjelp av instrumenter, en laser eller en ultralydenhet. I enkelte tilfeller, kan det lønne seg å jevnn ut overflaten på tennene og røttene rotoverflatene som gjør det lettere å holde det rent og at oppbygging av tannstein og bakterier blir mindre.

Antibiotika: I noen tilfeller kan det være aktuelt med en antibiotikakur som bidrar til å kontrollere bakteriell infeksjon. Dette gjøres kun dersom tannstensfjerning ikke hjelper og en bakterieprøve viser aggressive periodontitt-bakterier.


Har du allerede fått påvist kronisk marginal periodontitt: Dersom du har fått tannbehandling et annet sted enn hos Blid, anbefaler vi at du tar med deg en journalutskrift fra stedet du fikk tannbehandling. Dette får du ved å ringe eller sende mail til klinikken der du fikk utført tannsjekken og/eller behandlingen. Da får vi best mulig oversikt over din tannhistorikk, og er klare til å sette i gang.

Book time

Usikker på om du har tannkjøttbetennelse?
Book time for konsultasjon angående periodontitt eller andre problemstillinger her

Book time

Har du spørsmål?
Se om du finner det du lurer på i seksjonen under

  • Hva er periodontitt?